Για να σου εξασφαλίσουμε μια κορυφαία εμπειρία, στο site μας χρησιμοποιούμε cookies.

Πολιτική απορρήτου

Πολιτική απορρήτου

Σκοπός της παρούσας ενότητας είναι η ενημέρωση του χρήστη του παρόντος ιστοτόπου "www.parisianouj.gr” σχετικά με το είδος των προσωπικών δεδομένων που συλλέγoνται από την εταιρεία μας, τον τρόπο της επεξεργασίας (συλλογή, αποθήκευση, χρήση, διαβίβαση) των προσωπικών δεδομένων του χρήστη, και το πώς αυτά προστατεύονται, καθώς και τα δικαιώματα του χρήστη έναντι αυτής της επεξεργασίας, η οποία πάντως διενεργείται με αξιόπιστο, διαφανή και ανάλογο τρόπο.

Όταν αναφερόμαστε σε «προσωπικά δεδομένα» εννοούμε κάθε πληροφορία που αφορά ταυτοποιημένο ή ταυτοποιήσιμο φυσικό πρόσωπο («υποκείμενο των δεδομένων») (α. 4 Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679, στο εξής «ΓΚΠΔ»)

Όταν αναφερόμαστε σε «επεξεργασία προσωπικών δεδομένων» εννοούμε κάθε πράξη ή σειρά πράξεων που πραγματοποιείται με ή χωρίς τη χρήση αυτοματοποιημένων μέσων, σε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα ή σε σύνολα δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως η συλλογή, η καταχώριση, η οργάνωση, η διάρθρωση, η αποθήκευση, η προσαρμογή ή η μεταβολή, η ανάκτηση, η αναζήτηση πληροφοριών, η χρήση, η κοινολόγηση με διαβίβαση, η διάδοση ή κάθε άλλη μορφή διάθεσης, η συσχέτιση ή ο συνδυασμός, ο περιορισμός, η διαγραφή ή η καταστροφή (α. 4 ΓΚΠΔ)

 

Ποιες πληροφορίες συλλέγει η εταιρεία μας σχετικά με τους χρήστες και πώς τις χρησιμοποιεί

Η εταιρεία μας συλλέγει πληροφορίες σχετικά με τους χρήστες όταν οι ίδιοι τις παρέχουν κι ειδικότερα όταν χρησιμοποιούν τις υπηρεσίες της εταιρείας μέσω της καταχώρησης στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του παρόντος ιστοτόπου, είτε για εγγραφή χρήστη και δημιουργία προσωπικού Λογαριασμού, όπου ζητείται η συμπλήρωση υποχρεωτικά της διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email), του ονοματεπωνύμου του χρήστη και του αριθμού τηλεφώνου είτε για διενέργεια παραγγελιών και συναλλαγών με την εταιρεία μας, ως επισκέπτης, χωρίς δημιουργία προσωπικού Λογαριασμού.

Τα ως άνω συγκεκριμένα υποχρεωτικά προσωπικά δεδομένα (ονοματεπώνυμο, email, τηλέφωνο) είναι αναγκαία ανά περίπτωση προκειμένου α) να εγγραφεί ο χρήστης και να δημιουργήσει προσωπικό Λογαριασμό β) να διενεργήσει ο χρήστης οποιαδήποτε συναλλαγή με την εταιρεία μας γ) να ταυτοποιηθεί δ) να εντοπίζει και να προλαμβάνει η εταιρεία μας παράνομες ενέργειες.

Επιπλέον, σε περίπτωση διενέργειας συναλλαγών ζητείται και η καταχώριση της ταχυδρομικής διεύθυνσης είτε για την αποστολή των προϊόντων σε περίπτωση που ο χρήστης επιλέγει ως τρόπο παράδοσης την αποστολή είτε σε περίπτωση διενέργειας πληρωμής μέσω πιστωτικής ή χρεωστικής κάρτας, ως διεύθυνση χρέωσης.

 

Ιστορικό επικοινωνίας
Χρησιμοποιούμε το ιστορικό επικοινωνίας προκειμένου να παρέχουμε υπηρεσίες πελατών και υποστήριξη.

 

Ip address 

Η εταιρεία μας λαμβάνει την ip address των χρηστών όταν εκείνοι περιηγούνται στον παρόντα ιστότοπο. Η εταιρεία μας χρησιμοποιεί τις πληροφορίες αυτές για τα δεδομένα αυτά προκειμένου να βελτιώσει και να προστατεύσει την παρούσα ιστοσελίδα ιδιοκτησίας της.

Σημείωση: Η ακρίβεια και το αληθές των δεδομένων που δηλώνεται εναπόκειται στον ίδιο τον χρήστη. Τα προσωπικά δεδομένα δεν χρησιμοποιούνται για άλλους σκοπούς, πλην των όσων περιγράφονται στην παρούσα, εκτός αν η εταιρεία λάβει την προηγούμενη συγκατάθεση του χρήστη, με την επιφύλαξη που κάτι τέτοιο απαιτείται ή επιτρέπεται από το νόμο.

 

Ποια είναι η νομική βάση για την επεξεργασία των δεδομένων

Η συλλογή και επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων των χρηστών στηρίζεται σε μία ή περισσότερες από τις κάτωθι νομικές βάσεις :

 1. όπως απαιτείται για την εκπλήρωση των όρων χρήσης της παρούσας ιστοσελίδας
 2. σύμφωνα με τη συγκατάθεσή του χρήστη, την οποία μπορεί να ανακαλέσει βάσει των δικαιωμάτων του, όπως αναλυτικά παρατίθενται κατωτέρω οποτεδήποτε
 3. όπως απαιτείται για τη συμμόρφωση με τις νομικές υποχρεώσεις της εταιρείας
 4. όπως απαιτείται για τα έννομα συμφέροντα της εταιρείας (ή τρίτων)

Συνεπώς, τα προσωπικά δεδομένα των χρηστών υπόκεινται σε νόμιμη επεξεργασία από την εταιρία μας τόσο κατά το στάδιο της συλλογής τους όσο και κατά την επεξεργασία τους, σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις περί προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και συγκεκριμένα, σύμφωνα με την τις διατάξεις του Ν. 2472/1997  και του Ν. 3471/2006, ως ισχύουν αλλά και Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679. Με την καταχώρηση σας στις υπηρεσίες που παρέχονται από το kipriakiagora.gr ο χρήστης συναινεί επίσης στην αποθήκευση και χρήση των προσωπικών του δεδομένων σύμφωνα με την παρούσα Δήλωση.

 

Πώς μοιράζετε η εταιρεία τις πληροφορίες που συλλέγει

Με κανένα τρόπο η εταιρεία μας δεν θα εκμεταλλευτεί τις πληροφορίες των χρηστών ή θα διαβιβάσει αυτές σε τρίτους εκτός της εταιρίας χωρίς τη συγκατάθεση των χρηστών, παρά μόνο στις περιπτώσεις που σημειώνονται στην παρούσα Πολιτική. Η δε πρόσβαση στα προσωπικά δεδομένα των χρηστών επιτρέπεται μόνο σε εξουσιοδοτημένα πρόσωπα- συνεργάτες της εταιρείας τα οποία απαιτείται να έχουν πρόσβαση για την εξυπηρέτηση των λειτουργικών αναγκών της εταιρείας και του παρόντος ιστοτόπου.

Τα προσωπικά δεδομένα των χρηστών δεν ανακοινώνονται σε κανέναν τρίτο και διαχειρίζονται αποκλειστικά από το parisianouj.gr. Εξαιρετικά ανακοινώνονται σε τρίτους: 1) Τα δεδομένα εκείνα που αφορούν στην εκτέλεση και εκκαθάριση των ηλεκτρονικών πληρωμών μέσω πιστωτικής κάρτας που διενεργούνται από έμπιστους συνεργάτες της εταιρείας – χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς που ακολουθούν όλες τις ενδεδειγμένες διαδικασίες ασφαλείας για την διασφάλιση των πληροφοριών και 2) Τα  δεδομένα που είναι απολύτως απαραίτητα για την εκτέλεση της παραγγελίας (μεταφορά, αποθήκευση, κλπ) από τις συνεργαζόμενες με την εταιρεία μας εταιρείες. Οι εν λόγω εταιρείες μπορούν να χρησιμοποιούν αυτές τις πληροφορίες για να συνεισφέρουν στην παροχή, κατανόηση και βελτίωση των υπηρεσιών που παρέχει η εταιρεία μας και των δικών τους υπηρεσιών (μεταξύ άλλων, μέσω της παροχής καλύτερων και σχετικότερων υπηρεσιών στους καταναλωτές). Ωστόσο, οι εταιρείες αυτές θα σέβονται πάντα τις επιλογές σας σχετικά με το ποιος μπορεί να έχει πρόσβαση στα δεδομένα των χρηστών και παρέχουν από την πλευρά τους επαρκείς εγγυήσεις αναφορικά με την προστασία των προσωπικών δεδομένων. Όσοι εκ των ανωτέρω έχουν πρόσβαση στα δεδομένα των χρηστών υποχρεούνται σε τήρηση της εμπιστευτικότητας αυτών.

 

Διατήρηση των δεδομένων

Το πόσο διάστημα η εταιρεία μας διατηρεί τις πληροφορίες που συλλέγει από τους χρήστες εξαρτάται από τον τύπο των πληροφοριών. Οι πληροφορίες που κρίνονται ως απαραίτητες κατά την εγγραφή του χρήστη στις υπηρεσίες του παρόντος ιστοτόπου, ήτοι το ονοματεπώνυμο και η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email), διατηρούνται καθ’ όλο το χρονικό διάστημα που εξακολουθεί να υφίσταται η εγγραφή του ως χρήστη Λογαριασμού. Σε κάθε χρήση θα καταβάλλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια προκειμένου οι πληροφορίες σας να παραμείνουν ασφαλείς έχοντας ήδη λάβει όλα τα απαραίτητα προς τούτο τεχνικά και οργανωτικά μέτρα.

Αν κριθεί ότι είναι απαραίτητο για να συμμορφωθεί η εταιρεία μας σε νομικές ή κανονιστικές υποχρεώσεις της, να επιλύσει διαφορές ή να ενισχύσει τους όρους και προϋποθέσεις χρήσης, μπορεί να διατηρήσει κάποια από τα δεδομένα, όπως απαιτείται, ακόμη και αν έχει κλείσει ο λογαριασμός ή δεν υπάρχει πια ανάγκη παροχής υπηρεσιών προς τους χρήστες.

 

Ποια είναι τα δικαιώματά των χρηστών και πώς καθίσταται δυνατή η  πρόσβαση και ο έλεγχος των πληροφοριών

Σε κάθε περίπτωση ο χρήστης έχει τον έλεγχο για την επεξεργασία των προσωπικών του δεδομένων. Ειδικότερα με τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων (ΓΚΠΔ/GDPR) 2016/679 της Ευρωπαϊκής Ένωσης αναγνωρίζονται και διασφαλίζονται τα ακόλουθα δικαιώματα των χρηστών – υποκειμένων των δεδομένων:

 • Δικαίωμα διαφανούς ενημέρωσης, ανακοίνωσης και ρυθμίσεις για την άσκηση των δικαιωμάτων σας (άρθρο 12, 13, 14 ΓΚΠΔ), δηλαδή το δικαίωμα του υποκειμένου να ενημερωθεί για το πώς χρησιμοποιούνται τα προσωπικά του δεδομένα
 • Δικαίωμα πρόσβασης (άρθρο 15 ΓΚΠΔ) στα προσωπικά δεδομένα που έχει συλλέξει η εταιρεία από τους χρήστες
 • Δικαίωμα διόρθωσης (άρθρο 16 ΓΚΠΔ) των ανακριβών προσωπικών πληροφοριών που έχει η εταιρεία για τους χρήστες
 • Δικαίωμα διαγραφής («δικαίωμα στη λήθη») (άρθρο 17 ΓΚΠΔ) του λογαριασμού Μέλους – Χρήστη και των πληροφοριών που έχει η εταιρεία σχετικά με τους χρήστες
 • Δικαίωμα να περιορίσει η εταιρεία την επεξεργασία των προσωπικών  δεδομένων των χρηστών (άρθρο 18 ΓΚΠΔ)
 • Δικαίωμα στη φορητότητα των δεδομένων των χρηστών (άρθρο 20 ΓΚΠΔ), δηλαδή το δικαίωμα να μεταφέρει η εταιρεία τα δεδομένα των χρηστών είτε σε αυτούς είτε σε άλλον πάροχο υπηρεσιών
 • Δικαίωμα εναντίωσης (άρθρο 21 ΓΚΠΔ) στην επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων των χρηστών
 • Δικαίωμα ανάκλησης της ήδη δοθείσας συγκατάθεσης των χρηστών (άρθρο 7 ΓΚΠΔ), δηλαδή να ανακαλεί  ο χρήστης οποτεδήποτε τη συγκατάθεσή του για επεξεργασία που γίνεται με βάση τη συγκατάθεση. Η νομιμότητα της επεξεργασίας των δεδομένων των χρηστών δεν επηρεάζεται από την ανάκληση της συγκατάθεσης έως το χρονικό σημείο που αιτήθηκε ο χρήστης την ανάκληση.
 • Δικαίωμα να προβεί ο χρήστης σε καταγγελία στην αρμόδια εποπτική αρχή, ήτοι την Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (Λ.Κηφισίας 1-3, Αθήνα, Τ.Κ. 115 23, +30 210 6475600, contact@dpa.gr )

 

Πώς μεταφέρει η εταιρεία τις πληροφορίες που συλλέγει διεθνώς

Η εταιρεία δεν διαβιβάζει τα προσωπικά δεδομένα των χρηστών είτε εντός της Ε.Ε είτε σε τρίτες χώρες. Σε περίπτωση που συμβεί κάτι τέτοιο, θα υπάρξει σχετική ενημέρωση των χρηστών με επικαιροποίηση της παρούσας πολιτικής προστασίας προσωπικών δεδομένων.

 

Πώς διατηρούνται οι πληροφορίες των χρηστών ασφαλείς

Η εταιρεία χρησιμοποιεί κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα βάσει του ΓΚΠΔ προκειμένου να διασφαλίσει ότι τα προσωπικά δεδομένα των χρηστών είναι ασφαλή καθ’ όλη τη διάρκεια της επεξεργασίας τους και καταβάλλει συνεχώς κάθε δυνατή προσπάθεια για την ασφαλή τήρηση τους.

 

Πώς μπορούν οι χρήστες να προστατεύσουν τις πληροφορίες των παιδιών τους - περιορισμοί ηλικίας;

Η πολιτική της εταιρείας είναι να μην συλλέγει ποτέ, ούτε να διατηρεί εν γνώσει  δεδομένα σχετικά με οποιοδήποτε πρόσωπο κάτω των 15 ετών. Εάν διαπιστωθεί ότι συντρέχει τέτοια περίπτωση και εφόσον δεν έχουν παρασχεθεί με τη συγκατάθεση του προσώπου που έχει τη γονική τους μέριμνα η εταιρεία θα προβεί σε κάθε απαραίτητη ενέργεια προκειμένου να υπάρξει διαγραφή αυτών. Εάν αντιληφθούν οι χρήστες ότι ανήλικος κάτω των 15 ετών έχει παράσχει προσωπικές πληροφορίες, παρακαλούνται να επικοινωνήσουν με τους εκπροσώπους της εταιρείας μας. Σε καμία περίπτωση δεν παρουσιάζονται διαφημίσεις βάσει ενδιαφερόντων σε παιδιά.

 

Cookies

Η εταιρία μας συχνά κάνει χρήση της τεχνολογίας των cookies προκειμένου ενδεικτικά να προβεί σε αποθήκευση ρυθμίσεων που πραγματοποιείται στο λογαριασμό σας και να γίνει έλεγχος και ταυτοποίηση της ταυτότητας σας, για να πραγματοποιηθεί η σύνδεση σας στο Newsetter, για να εντοπιστεί ενδεχόμενη απάτη ή κατάχρηση των υπηρεσιών που παρέχουμε και να διασφαλιστεί η ασφαλής πλοήγηση στο site μας, να επιτραπεί η είσοδος μέσω των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, να δίνεται η δυνατότητα καταχώρησης σχολίων είτε απευθείας στο site ή μέσα από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, να προβληθούν διαφημίσεις και να γίνει ανάλυση και να εξαχθούν τα σχετικά στατιστικά στοιχεία, να εξασφαλίσουμε υψηλές επιδόσεις κατά τη λειτουργία του site μας (πχ σωστή και συνεχής λειτουργία).

 

Γνωστοποίηση του υπευθύνου προστασίας προσωπικών δεδομένων και άσκησης δικαιωμάτων του χρήστη

Ως υπεύθυνος επεξεργασίας δεδομένων ορίζεται η εταιρεία: ΠΑΡΙΣΙΑΝΟΣ ΙΩΑΝ.ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, με διακριτικό τίτλο ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΓΙΑΝΝΗΣ Β. ΠΑΡΙΣΙΑΝΟΣ, Μικράς Ασίας 76, Αθήνα,  ΑΦΜ: 053873525.

Αν επιθυμείτε να ασκήσετε τα δικαιώματα σας ή να ενημερωθείτε/πληροφορηθείτε σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων παρακαλούμε να επικοινωνήσετε με την εταιρία μας με αποστολή μηνύματος στην ηλεκτρονική διεύθυνση (email) info@parisianouj.gr ή τηλεφωνικώς στον αριθμό 210-7482996.

Η εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα της, κατόπιν μελέτης του σχετικού αιτήματος σας, να προβαίνει εντός χρονικού διαστήματος ενός μηνός ή και πλέον αυτού, σε περίπτωση δικαιολογημένης καθυστέρησης, στην ικανοποίησή του και υπό την προϋπόθεση ότι είναι νόμιμο και βάσιμο. Πριν σας παρέχουμε προσωπικά δεδομένα, ενδέχεται να σας ζητήσουμε απόδειξη για την ταυτότητα σας και επαρκείς πληροφορίες για τις συναλλαγές σας με εμάς από τις οποίες μπορούμε να εντοπίζουμε τα προσωπικά σας δεδομένα.

Εάν αποφασίσετε να διαγραφείτε από κάποια υπηρεσία ή επικοινωνία, θα προσπαθήσουμε να διαγράψουμε τα δεδομένα σας το συντομότερο δυνατό, παρόλο που μπορεί να απαιτηθεί ορισμένος χρόνος ή/και πληροφορίες πριν μπορέσουμε να επεξεργαστούμε το αίτημά σας. Η εταιρεία επιφυλάσσεται των δικαιωμάτων της να διατηρήσει τα προσωπικά σας δεδομένα στις περιπτώσεις εκείνες που υφίσταται έννομη υποχρέωση της ή άσκηση νομίμων αξιώσεων ή εκπλήρωσης των συμβατικών της υποχρεώσεων.

Η Εταιρία διατηρεί μονομερώς το δικαίωμα της να επικαιροποιεί, τροποποιεί ή αναθεωρεί την παρούσα πολιτική και τους όρους χρήσης της παρούσας ιστοσελίδας της www..gr, χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση του χρήστη με σκοπό την βελτίωση των υπηρεσιών της, εναρμόνιση της με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας (εσωτερικής και κοινοτικής) σχετικά με την προστασία των προσωπικών δεδομένων. Προς τούτο, παρακαλούμε όπως ελέγχετε την παρούσα Πολιτική απορρήτου και δήλωση προστασίας προσωπικών δεδομένων τακτικά προκειμένου να ενημερώνεστε για τις αλλαγές που τυχόν έχουν πραγματοποιηθεί.

 

Χρήσιμα Τηλέφωνα Επικοινωνίας:

Στοιχεία Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (ΑΠΔΠΧ):
Γραφεία: Κηφισίας 1-3, Τ.Κ. 115 23, Αθήνα
Τηλεφωνικό Κέντρο: +30-210 6475600 
Fax: +30-210 6475628 
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: contact@dpa.gr